Alere Easy hCG graviditetstest

Alere™ hCG Easy Pregnancy

Alere™ hCG Easy graviditetstest är en snabb, diagnostisk enhet för kvalitativ detektion av humant koriongonadotropin (hCG) i urin. Förekomst och snabb ökning av hCG-nivåer i urin gör den till en utmärkt markör för diagnos av graviditet. Med beprövad noggrannhet på > 99 % är Alere™ hCG Easy graviditetstest ett kostnadseffektivt diagnostiskt test, som gör det möjligt för vårdpersonal att optimera patientvården.

Teknisk support