Alere Easy hCG Pregnancy

Alere™ hCG Easy Pregnancy

Alere™ hCG graviditetstest är ett snabbtest för kvalitativ detektion av humant koriongonadotropin (hCG) i urin. Förekomst och snabb ökning av hCG-nivåer i urin gör den till en utmärkt markör för diagnos av graviditet. Med beprövad noggrannhet > 99 %, är Alere™ hCG graviditetstest ett kostnadseffektivt diagnostiskt test, som gör det möjligt för vårdpersonal att optimera patientvården.

Teknisk support