Alere Actim® Partus

Alere Actim Partus

Alere Actim® Partus är ett användbart hjälpmedel vid hantering av misstänkt för tidig förlossning.

Det är ett enkelt test med teststicka som utförs i ett steg för detektering av förekomst av fosforylerade IGFBP-1 i livmoderssekret för att observera risken för tidig eller omedelbar förlossning vid intakta fostermembran.

Ett negativt resultat är en säker indikation på att omedelbar förlossning är högst osannolik.

Teknisk support