Alere Actim® PROM

Alere Actim PROM

Alere Actim® PROM-testet är ett exakt hjälpmedel vid diagnostik av misstänkt prematur ruptur av membran.

Det är ett immunologiskt snabbtest för IGF-bindningsprotein-1 (IGFBP-1). IGFBP-1 ackumuleras i höga koncentrationer i fostervattnet. När membranen spricker kan IGFBP-1 detekteras i ett vaginalt sekretprov.

Med hjälp av en enkel procedur extraheras det vaginala sekretprovet i en buffert. Analysen fortsätter och kan avläsas efter 5 minuter.

Teknisk support