Afinion ACR

Helt enkelt mer effektiv.

Afinion ACR Test

Analys för kvantitativ bestämning av albumin, kreatinin och albumin/kreatininkvot (ACR) i human urin. Används för tidig identifiering av njursjukdom hos patienter med diabetes och/eller hypertoni.

Teknisk support