Alere Afinion Lipid Panel

Enkelt. Snabbt. Tillförlitligt.

Afinion Lipid Panel

Alere Afinion™ Lipidpanelanalys och det helautomatiska Afinion™-analysinstrumentet ger tillförlitliga resultat som är lätt tillgängliga när och var de behövs. Patientkonsultationer kan utföras med säkerhet.

Analys för kvantitativ bestämning av total kolesterol, HDL, lLDL, triglycerider (Trig), icke-HDL och Chol/HDL-förhållande i helblod, serum och plasma, används vid diagnos och behandling av lipidrubbningar.

Teknisk support