Afinion 2

Mer effektiv, helt enkelt

Afinion™ 2 Analyzer

Förbättra hur du diagnostiserar, övervakar och administrerar dina patienter.

Afinion™ 2 Analyzer är ett kompakt, snabbt instrument för flera analyter som ger värdefulla patientnära resultat.

Med Afinion™-systemet slipper du skicka testresultat till labbet eller lägga tid på att leta efter dem. Du kan istället fokusera på det du bör – på patienten.

Teknisk support