Alere™ i Influenza A & B

Molecular. In minutes.

Alere™ i Influenza A & B

Det första CLIA-godkända molekylära snabbtestet för influensa

Alere™ i Influenza A & B ger molekylära influensatestresultat på mindre än 15 minuter med den unika Alere i-plattformen, vilket är betydligt snabbare än andra molekylära metoder, och erbjuder större noggrannhet än konventionella snabbtester. Snabba diagnostiska analyser med hög känslighet är avgörande för pålitlig detektion av influensa A och B, och gör det lättare att snabbt och effektivt fatta beslut om behandling.1

Teknisk support