Alere BinaxNOW® Streptococcus pneumoniae Antigentest

Alere BinaxNOW Streptococcus pneumoniae Antigen Card

Alere BinaxNOW® S. pneumoniae-antigentest är ett snabbtest för kvalitativ detektering av S.pneumoniae-antigen i urin från patienter med lunginflammation, och i cerebrospinalvätska (CSF) från patienter med hjärnhinneinflammation. Det är tillsammans med odling och andra metoder avsett att underlätta diagnos av både pneumokockorsakad lunginflammation och hjärnhinneinflammation. Alere BinaxNOW® S pneumoniae Urinary Antigen Card kan avläsas visuellt genom fönstret eller användas tillsammans med Alere™ Reader.

Alere™ Reader med testet för Alere BinaxNOW® Streptococcus pneumoniae är endast tillgänglig på utvalda marknader. Har ännu inte fått godkännande för försäljning i USA.

Teknisk support