C. DIFF QUIK CHEK COMPLETE®

C. DIFF QUIK CHEK COMPLETE

C. DIFF QUIK CHEK COMPLETE ®-testet ger en fullständig diagnostisk bild, till skillnad från andra fristående tester. Inkommande prover testas samtidigt för GDH och toxin A och B, enligt vad som rekommenderas av de uppdaterade riktlinjerna för IDSA/SHEA1 och ESCMID2, och tillhandahåller genomförbara C. difficile-resultat på mindre än 30 minuter.

Teknisk support