Lipidprofilkassetter för Alere Cholestech LDX®

Lipid Profile Cassettes

Lipidprofilkassetten mäter det totala kolesterolet (TC), ett mått på den totala mängden kolesterol i blodet, High-Density lipoprotein (HDL) (det s.k. goda kolesterolet) och triglycerider eller TRG (fettsyror och glycerol som cirkulerar i blodet och lagras som kroppsfett). Lipidprofilen beräknar också TC/HDL-kvoten, icke HDL-kolesterol och uppskattar nivån av LDL-kolesterol (”det dåliga kolesterolet” i dagligt tal). Avsedd för användning med Alere Cholestech LDX®-systemet.

Teknisk support