TC-kassetter för Alere Cholestech LDX®

TC Cassettes

TC-kassetten mäter totalt kolesterol (TC), ett mått på den totala mängden kolesterol i blodet. Avsedd för användning med Alere Cholestech LDX®-systemet.

Teknisk support