Clearview® Exact Strep A

Clearview Exact Strep A Cassette

Clearview® Strep A Exact II kassett är ett snabbtest för direkt detektion av grupp A-streptokockantigen från svalgprover, för att underlätta diagnos av grupp A faryngit

Teknisk support