Clearview® Exact Strep A teststicka

Clearview Strep A Exact II teststicka är en snabb, immunkromatografisk analys för kvalitativ detektion av Strep A-antigen från svalgprover, för att underlätta diagnos av grupp A-faryngit.

Teknisk support