Clearview® Mono

Clearview Mono

Clearview® MONO-testet är en snabb, immunkromatografisk analys, som används för att detektera heterofila antikroppar mot smittsam mononukleos i helblod, serum och plasma, för att underlätta diagnosen av denna sjukdom. Infektiös mononukleos (IM) kan likna allvarligare infektioner som kräver akut behandling, varför det är viktigt att ställa snabb och korrekt diagnos.

Teknisk support