Alere hCG Cassette (25 mIU/mL)

Alere™ hCG Cassette (25 mIU/mL)

Alere™ hCG kassett (25 IU/L) är ett enstegstest för tidig upptäckt av humant koriongonadotropin (hCG), ett hormon som produceras under graviditeten. Testet utnyttjar en patenterad, innovativ teknik för att ge mycket känsliga och specifika resultat för graviditet.

Teknisk support