ID NOW™ Influenza A & B 2

Det finns inget bättre tillfälle än ID NOW.

ID NOW™ Influenza A & B 2

Tidigare Alere i. Det snabbaste molekylära influensatestet PLUS ett nytt namn.

ID NOW™ Influenza A & B 2-analys ger molekylära influensatestresultat på mindre än 13 minuter på den unikaID NOW™-plattformen, vilket är betydligt snabbare än andra molekylära metoder, och erbjuder större noggrannhet än konventionella snabbtester. Snabba diagnostiska analyser med hög känslighet är avgörande för pålitlig detektion av influensa A och B, och gör det lättare att snabbt och effektivt fatta beslut om behandling.1

Teknisk support