ID NOW™ RSV

Det finns inget bättre tillfälle än ID NOW.

ID NOW™ RSV

Tidigare Alere i. RSV molekyltest nu CLIA-godkänt PLUS ett nytt namn.

ID NOW™ RSV ger molekylära RSV-resultat på högst 13 minuter på vår unika ID NOW™-plattform.  Traditionella laboratoriemetoder och antigentester för RSV-diagnos har brister vad gäller omsättningstid eller prestanda.1,2 AlereTM i RSV detekterar 25 % mer sanna positiva resultat jämfört med andra snabbtester för detektion av antigener (RADT)3,4 och ger dig möjlighet att ta kliniska beslut i realtid som gör skillnaden i patientvården.

Teknisk support