ID NOW™

 Det finns inget bättre tillfälle än ID NOW.

ID NOW™

Tidigare Alere™ i. Ny och förbättrad hastighet, prestanda och effektivitet PLUS ett nytt namn.

ID NOW™ är ett snabbt, instrumentbaserat, isotermiskt system för kvalitativ detektion av infektionssjukdomar. Vår unika ID NOW™-tekniken med isotermisk amplifiering av nukleinsyra är unik och ger molekylära resultat på minuter, så att effektiva kliniska beslut kan fattas snabbare.

Teknisk support