NycoCard CRP

NycoCard™ CRP

NycoCard™ CRP är en immunokemisk analys för kvantitativ bestämning av C-reaktivt protein (CRP) i helblod, serum och plasma.  Analys av CRP tillhandahåller information för detektering och utvärdering av infektion, inflammatoriska sjukdomar och associerade sjukdomar.

Teknisk support