Alere PBP2a odlingskolonitest

Alere PBP2a

En snabb kvalitativ immunkromatografisk analys för detektering av penicillinbindande protein 2a (PBP2a) i isolat som identifierats som Staphylococcus aureus för att på så sätt kunna identifiera meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA).

Teknisk support