Alere PBP2a odlingskolonitest

Alere PBP2a

En snabb kvalitativ immunkromatografisk analys för detektering av penicillinbindande protein 2a (PBP2a) direkt från odlingsisolat av Staphylococcus aureus för att på så sätt kunna identifiera meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA).

Teknisk support