ALERE™ TESTPACK +PLUS WITH OBC hCG URINE

Alere™ TestPack +Plus hCG Urine

Alere™ TestPack +Plus hCG Urine test är en snabb immunkromatografisk analys för kvalitativ upptäckt av humant koriongonadotropin (hCG) i urin för tidig upptäckt av graviditet. Till skillnad från andra snabbtester, som endast innehåller en procedurkontroll, har TestPack inbyggda positiva och negativa kontrollfunktioner – så att användaren kan ha fullt förtroende för resultatet varje gång.

Teknisk support