Alere TestPack +Plus hCG Urine

Alere™ TestPack +Plus hCG Urine

Alere™ TestPack +Plus hCG test är en snabb immunkromatografisk analys för kvalitativ detektion av humant koriongonadotropin (hCG) i urin eller serum för tidig upptäckt av graviditet. Till skillnad från andra snabbtester, som endast innehåller en procedurkontroll, har TestPack inbyggda positiva och negativa kontrollfunktioner – vilket gör det möjligt för användaren att ha fullt förtroende för resultatet varje gång.

Teknisk support