Alere TestPack +Plus hCG Combo

Alere™ TestPack +Plus hCG Combo

Alere™ TestPack +Plus hCG Combotest är en snabb immunkromatografisk analys för kvalitativ detektion av humant koriongonadotropin (hCG) i urin eller serum, för tidig upptäckt av graviditet. Till skillnad från andra snabbtester, som endast innehåller en procedurkontroll, har Alere™ Testpack inbyggda positiva och negativa kontroller – vilket gör det möjligt för användaren att ha fullt förtroende för resultatet varje gång.

Teknisk support