TestPack™ Plus hCG Combo med OBC

TestPack Plus hCG Combo

TestPack™ Plus hCG Combotest är en snabb immunkromatografisk analys för kvalitativ detektion av humant koriongonadotropin (hCG) i urin eller serum, för tidig upptäckt av graviditet. Till skillnad från andra snabbtester, som endast innehåller en procedurkontroll, har Testpack inbyggda positiva och negativa kontroller – vilket gör det möjligt för användaren att ha fullt förtroende för resultatet varje gång.

Teknisk support