Alere TestPack +Plus med OBC Strep A

Alere™ TestPack +Plus Strep A

Alere™ TestPack Strep A test är en snabb, immunkromatografisk analys för kvalitativ detektion av Strep A antigen från svalgprover, för att underlätta diagnos av Strep A faryngit Dess unika, inbyggda kontrollfunktioner säkerställer totalt förtroende för resultaten.

Teknisk support