Kronisk kardio lösningssida 

Upptäck Abbott Practice Solutions för hantering av dina kardiometabola patienter

Kroniska kardiometabola sjukdomar ökar världen över. Exempelvis har nu fler än 400 miljoner människor diabetes – och den siffran förväntas öka med mer än 50 % under de kommande 25 åren.1 Även om riktlinjer föreskriver att HbA1c, lipider och ACR testas är det färre än 7 % av patienterna som testas så ofta som riktlinjerna anger och endast 26,7 % patienterna uppfyller målen för kontroll av glykemi, blodtryck och kolesterol.2,3 För att hantera den här växande epidemin krävs effektivare metoder.

Patientnära tester såsom snabbdiagnostik från Abbott har visat sig förbättra patienternas medicinska resultat och mottagningens effektivitet.4

Din mottagning – med större framgång

Med vår snabbdiagnostik kan du utföra viktiga kardiovaskulära och metaboliska tester på vårdinrättningen. Läkare kan få resultat och diskutera en vårdplan med patienterna under ett och samma besök. Detta gör mottagningen effektivare, stärker förhållandet mellan läkare och patient och motiverar patienterna att sköta sin sjukdom bättre.5

I en värld där incitamentbaserade system blir allt vanligare och de kardiometabola riskerna ökar kan förbättrade patientresultat och en effektivare mottagning leda till viktiga ekonomiska fördelar för din mottagning.

Vår snabbdiagnostik kan också hjälpa din mottagning med följande:

  • Skicka färre beställningar till centrala laboratorier
  • Undvika att personal behöver jaga labbresultat
  • Minska antalet patienter som aldrig får någon uppföljning
  • Undvika onödiga uppföljningar
  • Uppfylla riktlinjer för testfrekvenser
  • Förbättra patientnöjdheten
Alere cardiometabolic products help thousands of physician offices, clinics, hospitals, and wellness programs perform testing more efficiently.
Vi är världens ledande leverantör av patientnära testprodukter och kan hjälpa dig och din personal att hantera diabetes hos dina patienter med bättre resultat för alla.

Våra patientnära produkter för vård av kroniska kardiometabola sjukdomar

Utforska våra världsledande patientnära lösningar för vård av kardiometabola sjukdomar

Effektivare helt enkelt

Ingen mer bortkastad tid och en effektivare mottagning med Abbotts snabbtester.

Prover behöver inte längre skickas till labb och resultat inväntas med risk att förlora patienter under tiden. Med vår snabbdiagnostik kan patienterna gå från reception till rådgivning på ett par minuter.

Tack vare att tester och rådgivning utförs under samma besök finns det inte någon risk för att resultat försvinner i labbet och besöken blir mer informativa och produktiva med resultat på plats och ingen tid slösas bort. Enligt en diabetesstudie i norra Kalifornien missar en av sju patienter att genomföra laboratorietester inom sex månader efter att ha hänvisats till en vårdgivare.6

Vår snabbdiagnostik kan bidra till att förbättra mottagningens effektivitet på följande sätt:

  • Drastisk minskning av behovet för uppföljningssamtal (med upp till 89 %4) och brev med resultat (med upp till 85 %4)
  • Minskning av patientåterbesök med upp till 61 %4
  • Studier har visat att patientnära testning avsevärt kan förbättra driften av mottagningen med kostnadsbesparingar genom förbättrad effektivitet4

Afinion™ 2

Effektivare helt enkelt. Förbättra sättet du diagnostiserar, övervakar och hanterar patienter på vårdinrättningen.

Cholestech LDX™-systemtesters

Tillförlitliga resultat. Korrekta, tillförlitliga provresultat direkt på vårdinrättningen från en ledande tillverkare av utrustning för lipidtestning..

Afinion™ HbA1c

Enkelt. Snabbt. Tillförlitligt. Patientnära HbA1c-resultat av laboratoriekvalitet för effektiv övervakning av glykemisk kontroll.

Afinion™ ACR

Enkelt. Snabbt. Tillförlitligt. Afinion™ ACR-testet ger tillförlitliga resultat som är lätt tillgängliga när och där de behövs.

Afinion™ Lipid Panel

Enkelt. Snabbt. Tillförlitligt. Afinion Lipid Panel-testet innehåller en fullständig lipidpanel och är avsett för diagnos och behandling av lipidrubbningar.

AegisPOC™ Point of Care Management Solutions

Kombinera mer. Dela mer. Mindre bekymmer. AegisPOC™ Point of Care Management Solutions är en webbaserad, öppen plattform som kopplar upp patientnära instrument på sjukhuset eller primärvårdsenheten med laboratoriet.

 

Strömlinjeforma arbetsflödet

Minska antalet steg, spara tid och bevara testnoggrannheten 

Ett av de vanligaste hindren för patientnära tester på mottagningen har varit oro för testernas komplexitet, utrustningens underhåll, ett begränsat utbud av tester och kvaliteten på resultaten på plats. Snabbtestlösningarna från Abbott levererar inte bara resultat som kan ligga till grund för behandlingsbeslut på kortare tid än traditionella metoder. De är också mycket enkla att använda, kräver lite eller inget underhåll och är fabrikskalibrerade för att göra implementeringen enkel.

Och allt detta utan att kvaliteten på resultaten blir lidande. Vår snabbdiagnostik levererar exakta labbresultat som gör det möjligt för läkare att ställa säkra diagnoser och fatta bra behandlingsbeslut.

Afinion™ HbA1c återfinns alltid bland de bästa systemen i undersökningar som amerikanska College of American Pathology med flera genomför och har visat sig vara bäst i klassen flera gånger i ett antal publikationer.7,8,9

Dessutom har en studie visat att Cholestech LDX™ System var lika exakt som ett stort analysinstrument på ett sjukhus eller ett kommersiellt laboratorium.7 ”Cholestech LDX™ System gav en bedömning av LDL-kolesterol som överensstämde med CRMLN-laboratoriet [Cholesterol Reference Method Laboratory Network] i lika hög grad som det kommersiella laboratoriet.”10

Av största vikt är också att de insamlade patientnära resultaten hamnar i de permanenta elektroniska patientregistren. Vår innovativa webbaserade Alere™ POC Data Management Platform ger dig bättre uppkoppling och diagnostik, överallt.

Afinion™ 2

Effektivare helt enkelt. Förbättra sättet du diagnostiserar, övervakar och hanterar patienter på vårdinrättningen.

Afinion™ HbA1c

Enkelt. Snabbt. Tillförlitligt. Patientnära HbA1c-resultat av laboratoriekvalitet för effektiv övervakning av glykemisk kontroll.

Afinion™ ACR

Enkelt. Snabbt. Tillförlitligt. Afinion™ ACR-testet ger tillförlitliga resultat som är lätt tillgängliga när och där de behövs.

Afinion™ Lipid Panel

Enkelt. Snabbt. Tillförlitligt. Afinion Lipid Panel-testet innehåller en fullständig lipidpanel och är avsett för diagnos och behandling av lipidrubbningar.

Cholestech LDX™ Lipid Profile•GLU Cassette

Tillförlitliga resultat  Lipid Profile•GLU-kassetten mäter totalt kolesterol (TC), HDL-kolesterol (high density lipoprotein) samt triglycerider, glukos (GLU), TC/HDL-kvot, icke-HDL-kolesterol och uppskattar nivån av LDL-kolesterol.

AegisPOC™ Point of Care Management Solutions

Kombinera mer. Dela mer. Mindre bekymmer. AegisPOC™ Point of Care Management Solutions är en webbaserad, öppen plattform som kopplar upp patientnära instrument på sjukhuset eller primärvårdsenheten med laboratoriet.

 

Bättre efterlevnad och kontroll

Få ett lägre HbA1c, håll lipiderna under kontroll och övervaka njurfunktionen.

Att få kontroll över diabetespatienterna är ofta komplicerat och dyrt. Det krävs ett genomgripande tillvägagångssätt och patientnära tester kan vara en avgörande del av lösningen. Införandet av patientnära tester har lett till HbA1c-testkvoter som ligger närmare riktlinjerna och förbättrad glykemisk kontroll.11

En studie visade att bara sex månader efter införandet av patientnära HbA1c-tester hade den ADA-kompatibla HbA1c-testningen ökat med 27 % och HbA1c-nivåerna minskat avsevärt
(p = 0,008).12 Ytterligare studier av patientnära införande har flera gånger visat att patientnära tester kan bidra till att minska patienternas HbA1c-nivåer.

Kronisk njursvikt är en allvarlig och växande sjukdom och den pågående ökningen av diabetes och fetma samt den åldrande befolkningen kommer att försämra situationen ytterligare om inget görs. American Diabetes Association (ADA) rekommenderar årlig testning eftersom det kan göra stor skillnad att identifiera njursjukdom tidigt – och övervaka den konsekvent. Vi gör det snabbt och enkelt – med patientnära tester av laboratoriekvalitet – att hjälpa patienter att sköta sin diabetes på ett bättre sätt och förhindra dyra medicinska händelser i framtiden.

Diabetes och högt blodtryck ökar risken för kardiovaskulär sjukdom. Den goda nyheten är att detta är något du kan styra över – genom att kontrollera högt blodtryck och diabetes. Tiden är den värdefullaste tillgången i kampen mot kardiovaskulära sjukdomar. Ju snabbare du kan diagnostisera problem, desto fortare kan du behandla patienten. Vår innovativa diagnostik ger dig tillförlitliga resultat som kan ligga till grund för behandlingsbeslut på kortast möjliga tid. Kardiovaskulära riskfaktorer bör utvärderas årligen för alla patienter med diabetes. Dessa riskfaktorer inkluderar dyslipidemi, hypertoni, rökning, en ärftlighet med tidig kranskärlssjukdom och förekomst av albuminuri.

Afinion™ 2

Effektivare helt enkelt. Förbättra sättet du diagnostiserar, övervakar och hanterar patienter på vårdinrättningen.

Afinion™ HbA1c

Enkelt. Snabbt. Tillförlitligt. Patientnära HbA1c-resultat av laboratoriekvalitet för effektiv övervakning av glykemisk kontroll.

Afinion™ ACR

Enkelt. Snabbt. Tillförlitligt. Afinion™ ACR-testet ger tillförlitliga resultat som är lätt tillgängliga när och där de behövs.

Afinion™ Lipid Panel

Enkelt. Snabbt. Tillförlitligt. Afinion Lipid Panel-testet innehåller en fullständig lipidpanel och är avsett för diagnos och behandling av lipidrubbningar.

Cholestech LDX™ Lipid Profile•GLU Cassette

Tillförlitliga resultat  Lipid Profile•GLU-kassetten mäter totalt kolesterol (TC), HDL-kolesterol (high density lipoprotein) samt triglycerider, glukos (GLU), TC/HDL-kvot, icke-HDL-kolesterol och uppskattar nivån av LDL-kolesterol.

AegisPOC™ Point of Care Management Solutions

Kombinera mer. Dela mer. Mindre bekymmer. AegisPOC™ Point of Care Management Solutions är en webbaserad, öppen plattform som kopplar upp patientnära instrument på sjukhuset eller primärvårdsenheten med laboratoriet.

Förbättrad patientnöjdhet

Patientnära tester kan öka patienternas självförtroende, engagemang och efterlevnad.

Med vår snabba kardiometabola diagnostik kan vårdpersonal göra korrekta analyser direkt på mottagningen, kliniken, äldreboendet eller apoteket och få resultatet på ett par minuter. Forskare har funnit att den här typen av snabba och välinformerade beslutsfattande kan leda till bättre patientförståelse, -efterlevnad6 och -nöjdhet5 samt ett starkare förhållande mellan patienten och läkaren.

Patienterna har större förtroende för patientnära testresultat än resultat från centrala labb.4 De föredrar också erfarenhet som detta ger: provtagning genom ett stick i fingret snarare än venpunktion, tester på plats och omedelbar feedback.4

Studier bekräftar att patientnära tester också bidrar till att öka patienternas motivation och stärka förhållandet mellan läkare och patient.5

Patienterna står inte ensamma. Läkare och instrumentoperatörer rapporterar också större nöjdhet med patientnära tester än med traditionella tester.13

Afinion™ 2

Effektivare helt enkelt. Förbättra sättet du diagnostiserar, övervakar och hanterar patienter på vårdinrättningen.

Afinion™ HbA1c

Enkelt. Snabbt. Tillförlitligt. Patientnära HbA1c-resultat av laboratoriekvalitet för effektiv övervakning av glykemisk kontroll.

Afinion™ ACR

Enkelt. Snabbt. Tillförlitligt. Afinion™ ACR-testet ger tillförlitliga resultat som är lätt tillgängliga när och där de behövs.

Afinion™ Lipid Panel

Enkelt. Snabbt. Tillförlitligt. Afinion Lipid Panel-testet innehåller en fullständig lipidpanel och är avsett för diagnos och behandling av lipidrubbningar.

Cholestech LDX™ Lipid Profile•GLU Cassette

Tillförlitliga resultat  Lipid Profile•GLU-kassetten mäter totalt kolesterol (TC), HDL-kolesterol (high density lipoprotein) samt triglycerider, glukos (GLU), TC/HDL-kvot, icke-HDL-kolesterol och uppskattar nivån av LDL-kolesterol.

Utöka din kunskap

Make better, faster decisions in the moment

Läs riktiga konton om hur testning av vård av omsorg öppnar nya dörrar till vården och förbättrar medicinska utfall runt om i världen.

Utforska berättelsen

Test av försiktighet och diabetes

Se hur vi hjälper Dr. Wright ge sina patienter tillgång till snabb testning av snabbvård.

Referenser