HIV-diagnostisk vård

Vår HIV-diagnostiska lösningar möjliggör livräddande beslut som har omfattande betydelse för människor, myndigheter och samhället i stort. Genom att förlägga vårdinsatserna där de bäst behövs får utsatta grupper en aldrig tidigare skådad tillgång till behandling – medan sjukvårdspersonal har vad de behöver för att diagnostisera, behandla och förhindra spridning av HIV-smitta. 

Patientnära testning öppnar dörren till effektiv vård för miljontals patienter över hela världen. 

UNAIDS satt som mål att sätta stopp för AIDS-epidemin senast 2030.1 Dessa ambitiösa mål kräver snabb expansion av diagnos, behandling, och virussuppression, särskilt bland utsatta befolkningsgrupper. Med branschledande produkter inom hela vårdledet har Abbott en unik möjlighet att samarbeta med dig för att se till att dessa mål uppnås.

Resultaten talar för sig själva. Sedan 2010 har förbättrad tillgång till testning och behandling lett till en minskning med 26 % i aidsrelaterad dödlighet över hela världen.2

Alere is the only company with point-of-care diagnostic solutions along the entire HIV cascade of care.
Abbott är världens ledande tillverkare av snabbtester för HIV.3

Utforska våra patientnära HIV-lösningar

Se till att du lägger dig i framkanten för HIV-prevention och -diagnos med hjälp av dessa Abbott-produkter. 

Vi är världsledande inom snabb, patientnära HIV-testning.3 I dagsläget , använder sjukvårdspersonal i mer än 120 länder Abbotts HIV-tester för att identifiera smittfall tidigare för att förhindra smittspridning och på så sätt få AIDS-epidemins kurva att plana ut och börja falla. 

HIV-prevention och tidig diagnos av spädbarn

Alla barn förtjänar att födas och växa upp HIV-fria. 

Att eliminera nya HIV-infektioner bland spädbarn är en viktig del i arbetet med att stoppa HIV-epidemin. Första steget är att minska spridning av HIV- och syfilissmitta från mor till barn. Tillgång till diagnostik och behandling av syfilis och HIV på ett tidigt stadium hjälper till att minska infektionsrisken för fostret. För spädbarn som förvärvar HIV kan tidig diagnos med korrekt molekyltestning vara skillnaden mellan liv och död. Hitta den bästa lösningen för de yngsta patienterna. 

Alere™ q HIV-1/2 Detect

Molecular Results När som helst, var som helst. Det här enkla men smarta testet ger nästa generations virologiska HIV-1- och HIV-2-resultat på vårdinrättningen inom 52 minuter.

 

SD BIOLINE HIV/Syphilis Duo

Test och behandling på samma dag. Det här testet kan identifiera HIV och syfilis under ett enda besök – med en enda droppe blod.

 

HIV-screening

En genväg för att stoppa HIV-epidemin: Leta fall aktivt. 

Ett viktigt steg för att nå UNAIDS mål är att se till att människor med HIV identifieras korrekt på ett tidigt stadium. Identifiering av HIV-positiva patienter på ett tidigt stadium underlättar inte bara snabba och lämpliga vårdinsatser – det bidrar även till att förhindra ytterligare sjukdomsspridning. Våra tillgängliga, skalbara, patientnära tester för aktivt smittfallsidentifering är lätta att ta med sig där de behövs – inklusive avlägsna regioner och områden.

Alere™ HIV Combo

En ny standard inom HIV-screening. Den här 4:e generationens test detekterar mer akuta infektioner jämfört med 2:a och 3:e generationens tester.

 

HIV-behandling och övervakning av kliniska resultat

En genväg till bättre hälsa: effektiv hantering

Ju snabbare du får resultat, desto snabbare kan du fatta beslut som räddar liv. Tack vare vårt snabba CD4-test kan vårdgivare fastställa en baslinje för immunförsvaret och bedöma de kliniska resultaten – medan de fortfarande sitter med patienten – och kan på så sätt snabba upp beslut om behandling och hantering.

Alere Pima™ CD4 Cartridge

Absoluta CD4-resultat på mindre än 20 minuter. Minska förlusten av patienter genom att följa upp med CD4-cellantalsresultat samma dag.

HIV-komorbiditeter

Våra branschledande lösningar hjälper dig att screena för HIV-relaterad tuberkulos på några få minuter. 

Studier visar att HIV-positiva människor löper högre risk att drabbas av en rad andra sjukdomar utöver AIDS.4 Tuberkulos (TBC) är notoriskt svårt att diagnostisera hos HIV-smittade patienter vid exempelvis mikroskopanalys av slemutstryk eller lungröntgen eftersom de har låg känslighet och specificitet för denna patientgrupp. TB LAM Ag-testet underlättar diagnos aktiv tuberkulos hos HIV-positiva patienter. Du får resultat på några minuter och testet har störst känslighet för de sjukaste patienterna.5

Alere Determine™ TB LAM Ag

Snabb bestämning av TB-HIV-saminfektion. Eftersom det här testet detekterar TB LAM-antigenen kan du diagnostisera både pulmonell och extrapulmonell tuberkulos.

 

Utöka din kunskap

Fighting HIV in Africa

Våra innovativa diagnosprodukter revolutionerar patientnära hantering av kronisk HIV-sjukdom. Läs mer om vårt tillvägagångssätt.

Utforska bakgrunden

Kontinuitet i HIV-vården – Sierra Leone

Hennes Excellens Sia Nyama Koroma poängterar vikten av donerade HIV/Syphilis Duo-tester för gravida kvinnor i Sierra Leone.

Referenser