Vissa varumärken kan betecknas annorlunda i vissa marknader.

Lösningar för snabb, respiratorisk testning

Symptom på luftvägsinfektion kan vara missvisande och leda till felaktigt ställda diagnoser, onödig provtagning och analys, överanvändning av antibiotika och en fortsatt infektionsspridning. När du behöver diagnostisera en luftvägsinfektion ska du inte behöva välja mellan snabbhet och noggrannhet. Med hjälp av Abbotts snabba respiratoriska testlösningar kan läkare snabbt och korrekt avgöra om luftvägsinfektioner kommer att gå över av sig själva eller kräver behandling. 

Ju snabbare provresultat, desto snabbare och effektivare andningsvård 

Luftvägsinfektioner utgör ett tvådelat hot mot människors hälsa. Om patienterna inte får snabb och korrekt behandling finns det risk för utbrott och epidemier, medan överanvändning av antibiotika å andra sidan kan ge upphov till antibiotikaresistenta infektioner.1, 2 Abbotts andningsvårdsprodukter hjälper läkare att snabbt definiera lämpliga behandlingsstrategier.

Alere gives you the widest choice of rapid testing solutions for respiratory season.
ID NOW™ Influenza A&B 2 är världens första molekylära patientnära test (med CLIA-dispens).3

Våra respiratoriska testningsprodukter

Lita på oss – Vi är marknadsledande inom snabb diagnostik av andningsrelaterade besvär.

Abbott erbjuder flera alternativ för snabba, patientnära analyser inom andningsvården. Våra högpresterande lösningar gör att vårdpersonal direkt kan identifiera patogener på ett korrekt sätt och fastställa lämpliga behandlingsstrategier tidigare.

Molekylär innovation

Framtidens molekylära patientteknik är redan här

Patientnära identifiering av den molekylära signaturen (d.v.s. DNA) hos en skadlig organism har på kort tid kommit att bli det mest exakta och snabbaste sättet att identifiera infektionssjukdomar, så att vårdpersonalen utan dröjsmål snabbt kan sätta in lämplig behandling. De flesta molekylära tester kräver dock laboratoriebaserad termocykling, vilket fördröjer diagnos och behandling.

Det är därför Abbott har skapat den perfekta molekylära, patientnära plattformen. ID NOW™ är både snabbt och tillförlitligt. Du behöver inte längre fatta generella kliniska beslut i avvaktan på definitiva provsvar. Tack vare de snabba molekylära resultat som ID NOW™ ger behöver man inte längre välja. Du får ett exakt resultat på bara några minuter och kan fatta lämpliga, kliniska beslut omedelbart.

ID NOW™ System

Det finns inget bättre tillfälle än ID NOW. Få exakta resultat snabbare än någonsin. Så att du kan fatta säkra, effektiva kliniska beslut snabbare.

ID NOW™ Influenza A & B 2

Det första CLIA-godkända molekylära snabbtestet för influensa. Ger molekylära RSV-resultat på 13 minuter eller mindre på vår unika ID NOW-plattform11.

ID NOW™ Strep A 2

Snabbare än andra molekylära metoder. Exaktare än vanliga snabbtester och ger resultat på 6 minuter eller mindre12.

ID NOW™ RSV

Det första molekylära snabbtestet som detekterar RSV på 13 minuter. Den kombinerade hastigheten och exaktheten som du behöver för att fatta kliniska beslut i realtid.

Förbättrad patienthantering

Ökad effektivitet och prestanda genom specificitet.

Enligt Centers for Disease Control and Prevention (CDC) är den vanligaste sjukdomsrelaterade orsaken till läkarbesök hosta.5 Ett sådant vanligt, men ospecifikt besvär gör ofta patienthanteringen komplicerad. Exempelvis överlappar symptomen på influensa många andra virusinfektioner i de övre luftvägarna — med följd att patienter ofta behandlas utan en formell diagnos. Detta kan leda till en mängd problem, inklusive olämplig läkemedelsförskrivning, onödig provtagning och att bäddplatser tas upp i onödan.

Med en specifik diagnos kan läkaren undvika att utsätta patienter för onödig provtagning, förkorta sjukhusvistelsen och snabbare sätta in lämplig understödjande vård.6, 7

ID NOW™ RSV

Det första molekylära snabbtestet som detekterar RSV på 13 minuter. Den kombinerade hastigheten och exaktheten som du behöver för att fatta kliniska beslut i realtid.

Afinion™ CRP

Enkelt. Snabbt. Tillförlitligt. Levererar resultat av labbkvalitet, när och där du behöver dem, för att hjälpa dig att fatta snabba och säkra behandlingsbeslut.

BinaxNOW™ S. pneumoniae Urinary Antigen Card

Används av vårdpersonal världen över. Det här testet ger snabbt exakta resultat och möjliggör på så sätt lämplig behandling.

Få bukt med infektioner snabbare

Snabb diagnos är nyckeln till att förhindra korsinfektion och mer omfattande utbrott 

Läkare måste ofta ta omedelbara kliniska beslut baserat enbart på tecken och symptom i avsaknad av känsliga, snabba diagnostiska tester och på grund av långa ledtider för PCR-resultat från laboratoriet. Om en smittsam luftvägsinfektion inte diagnostiseras i tid kan de hälsokonsekvenserna bli svåra för samhället.

Det är därför Abbott respiratoriska lösningar är avsedda för patientnära, omedelbar diagnos. Våra tester hjälper dig att fatta beslut omgående som stärker smittskyddet och att identifiera särskilt utsatta patientgrupper. På så sätt kan du hjälpa till att minska smittorisken för andra patienter, vårdpersonal och allmänheten i stort.8, 9

ID NOW™ System

Det finns inget bättre tillfälle än ID NOW. Få exakta resultat snabbare än någonsin. Så att du kan fatta säkra, effektiva kliniska beslut snabbare.

Afinion™ CRP

Enkelt. Snabbt. Tillförlitligt. Levererar resultat av labbkvalitet, när och där du behöver dem, för att hjälpa dig att fatta snabba och säkra behandlingsbeslut.

DIGIVAL™ (tidigare Alere™ Reader)

Snabb. Objektiv. Noggrann. På bara ett par sekunder kan du snabbt avläsa, tolka och överföra resultat från flera olika Abbott-snabbtester.

BinaxNOW™ S. pneumoniae Urinary Antigen Card

Används av vårdpersonal världen över. Det här testet ger snabbt exakta resultat och möjliggör på så sätt lämplig behandling.

Bekämpa antibiotikaresistens

Ta riktade behandlingsbeslut tidigare med patientnära tester

Överförskrivning av antibiotika har lett till en global hälsokris. Bakterier och mikrober utvecklar immunitet mot läkemedel som tidigare använts för att döda dem. Till följd av detta blir ett växande antal infektioner svårare att behandla.

Snabba diagnostiska tester ses alltmer som ett avgörande medel i arbetet med att minska överanvändning av antibiotika.10 Abbott leder vägen. Vår banbrytande, ledande, snabba diagnostik hjälper läkare att snabbt avgöra vilka luftvägsinfektioner som kräver behandling och vilka som går över av sig själva. Genom att identifiera patientnära patogener kan du ta riktade behandlingsbeslut snabbare — och på så sätt minska överanvändning av antimikrobiella medel och bekämpa antibiotikaresistens.

Afinion™ CRP

Enkelt. Snabbt. Tillförlitligt. Levererar resultat av labbkvalitet, när och där du behöver dem, för att hjälpa dig att fatta snabba och säkra behandlingsbeslut.

BinaxNOW™ Legionella Urinary Antigen Card

Snabb och exakt detektering av legionärssjukan. Diagnostisera legionärssjuka snabbt och sätt in behandling tidigare.

BinaxNOW™ S. pneumoniae Urinary Antigen Card

Används av vårdpersonal världen över. Det här testet ger snabbt exakta resultat och möjliggör på så sätt lämplig behandling.

ID NOW™ System

Det finns inget bättre tillfälle än ID NOW. Få exakta resultat snabbare än någonsin. Så att du kan fatta säkra, effektiva kliniska beslut snabbare.

BinaxNOW™ Influenza A & B Card 2

Används av vårdpersonal världen över. Det här testet ger tydliga resultat som är enkla att avläsa, på strax under 15 minuter.

Utöka din kunskap

Fighting influenza with rapid molecular diagnostics

Snabb och exakt diagnos är avgörande för god behandling av influensa. Ta reda på hur vi påverkar människors liv i positiv riktning.

Utforska bakgrunden

Fighting antibiotic resistance with rapid diagnostics

Se hur användningen av befintlig snabbdiagnostik och utvecklingen av ny snabbdiagnostik är viktiga komponenter i den globala strategin för att bekämpa antibiotikaresistens.

EUtforska bakgrunden

 

Referenser