Alere BinaxNOW®-test för Legionella-antigen i urin

Alere BinaxNOW® Legionella Urinary Antigen Card

Alere BinaxNOW®-test för Legionella-antigen i urin är en snabbtest för kvalitativ detektering av antigen från Legionella pneumophila serogrupp 1 i urinprov från patienter med symtom på lunginflammation. Det är avsett att användas som ett hjälpmedel för en preliminär diagnos av legionärssjuka som orsakats av L. pneumophila serogrupp 1 tillsammans med odling och andra metoder. Alere BinaxNOW® Legionella urinantigenkort kan avläsas visuellt genom fönstret eller användas tillsammans med Alere™ Reader.

Teknisk support