Alere BinaxNOW®-test för Legionella-antigen i urin

Alere BinaxNOW® Legionella Urinary Antigen Card

Alere BinaxNOW®-test för Legionella-antigen i urin är ett snabbtest för kvalitativ detektering av antigen från Legionella pneumophila serogrupp 1 i urinprov från patienter med symtom på lunginflammation. Det är avsett att användas som ett hjälpmedel för en preliminär diagnos av legionärssjuka som orsakats av L. pneumophila serogrupp 1 tillsammans med odling och andra metoder. Alere BinaxNOW® test för Legionella-antigen i urin kan avläsas visuellt genom fönstret eller användas tillsammans med Alere™ Reader.

Alere™ Reader med kortet för Alere BinaxNOW® Legionella-antigen i urin är endast tillgänglig på utvalda marknader. Har ännu inte fått godkännande för försäljning i USA.

Teknisk support