Osteomark® NTx Serum ELISA

Förhöjd benresorbtion är den primära orsaken till åldersrelaterad benskörhet, och låg benmassa leder ofta till osteopeni och är den huvudsakliga orsaken till osteoporos. Osteomark® NTx analyserar de korslänkade N-telopeptiderna i bentyp I-kollagen (NTx). NTx-molekylens unika aminsyresekvens och och riktning på korslänkad alfa-2-(I)-N-telopeptid är specifik för ben. Därför underlättar analys av NTx-nivåerna monitoreringen av den primära orsaken till åldersrelaterad benskörhet som leder till osteoporos.

Teknisk support