Alere™ i RSV

Molecular. In minutes.

Alere i RSV

Det första patientnära molekylära testet som kan påvisa RSV på 13 minuter eller snabbare.

Alere™ i RSV ger molekylära RSV-resultat på 13 minuter eller snabbare på vår unika Alere™ i-plattform. Traditionella laboratoriemetoder och antigentester för RSV-diagnos har brister vad gäller turnaround time eller prestanda.1,2 AlereTM i RSV detekterar 25 % mer sanna positiva resultat jämfört med andra snabbtester för detektion av antigener (RADT)3,4 och ger dig möjlighet att ta kliniska beslut i realtid som gör skillnaden i patientvården.

Teknisk support