Alere™ i

Molecular. In minutes.

Alere i

Ger en ny dimension till patientnära analysering

Alere™ i är ett snabbt, instrumentbaserat, isotermiskt system för kvalitativ detektion av infektionssjukdomar. Alere™ i-tekniken med isotermisk amplifiering av nukleinsyra är unik och ger molekylära resultat på minuter, så att effektiva kliniska beslut kan fattas snabbare.

Teknisk support